Magyar Nukleáris Társaság * Postacím: 1525 Budapest, Postafiók: 49. * Telefon: +36 1 392 2222 / 3445 mellék * E-mail: tarsasag@nuklearis.hu

A Magyar Nukleáris Társaság
új honlapja az alábbi linkre kattintva érhető el:
nuklearis.hu

Erre a honlapra új tartalmat már nem töltünk fel. Megértésüket köszönjük és reméljük új honlapunk elnyeri tetszésüket.

A Magyar Nukleáris Társaság

A Magyar Nukleáris Társaság - közhasznú - feladatának tekinti a nukleáris kultúra fejlesztését és annak elősegítését, hogy a nukleáris módszereket békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon használják, és ennélfogva ezek a módszerek az emberek egészségét, életkörülményeit ne veszélyeztessék, hanem javítsák. A Társaság azon munkálkodik, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához.

A Társaság céljai között szerepel:

elősegíteni az atomenergia és az ionizáló sugárzások biztonságos és környezetbarát hasznosítását,

szakmai fórumot teremteni a nukleáris területen dolgozó szakemberek számára,

elősegíteni a nukleáris technológiákkal kapcsolatos ismeretek oktatását - az általános és középiskolától kezdve az egyetemi oktatáson át a felnőttoktatásig,

a közvélemény tájékoztatása az elektronikus és nyomtatott sajtón, valamint egyéb fórumokon keresztül,

fellépni az atomenergia és az ionizáló sugárzások helytelen és ennél fogva a társadalomra veszélyes felhasználása ellen,

szakmai civil szervezetként közreműködni a nukleáris területre vonatkozó jogi szabályozás kialakításában,

nemzetközi szinten képviselni a hazai nukleáris szakmát.

A Társaság több díjat is alapított a nukleáris kultúra terjesztésében, fejlesztésében, oktatásában kimagasló tudósok, kutatók és tanárok munkájának elismerésére.

A Magyar Nukleáris Társaság 1991 óta az Európai Nukleáris Társaság (European Nuclear Society) tagja, rendszeresen részt vesz a nemzetközi tudományos életben.

Az elmúlt évben immáron tizenegyedik alkalommal rendeztük meg nagy sikerrel a Nukleáris Technikai Szimpóziumot, mely magyar nyelvű szakmai fórumot biztosít fiatal és tapasztalt kutatóknak egyaránt.

A Társaságnak tagja lehet az a nagykorú természetes, vagy jogi személy, aki a Társaság céljait és alapszabályát elfogadja. A tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Elnökség dönt. A Társaságnak 2011. januárban 198 tagja volt.

A Társaságot a Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba a 3221. sorszám alatt 1991-ben, majd 2005. július 14-én a 16.Pk64.349/1990/23. számú végzésével közhasznú szervezetté minősítette.

A Társaság székhelye

Magyar Nukleáris Társaság
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Adószám: 19668693-2-43

Postacím

Somfai Barbara titkár
1525 Budapest, Pf. 49.

Tagdíj

A Magyar Nukleáris Társaság tagdíja 2008-tól: 2000 Ft (kedvezményes tagdíj diákoknak, nyugdíjasoknak: 1000 Ft)

A tagdíj befizethető átutalással a Magyar Nukleáris Társaság bankszámlaszámára:
Raiffeisen Bank Zrt., 12011265-01211547-00100000

Letölthető dokumentumok: